Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

KROK PO KROKU

Data publikacji: 2021-07-23

CO MAM DALEJ ZROBIĆ

ŚCIEZKA DZIAŁAŃ PO POSIEDZENIU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PIASKACH

Załączniki:

 1. KROK PO KROKU, CO MAM DALEJ ZROBIĆ (plik pdf 128KB)

PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

Data publikacji: 2021-07-23

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień.

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Zadania Punktu Konsultacyjnego to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnychsocjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 ZAPISY   POD NUMEREM TELEFONU (65) 529 54 41 

LUB POPRZEZ ADRES E-MAIL pelnomocnik@piaski-wlkp.pl

Plakat Punkt konsultacyjny gminy Piaski

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym

Data publikacji: 2021-07-23

Załączniki:

 1. Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym (plik docx 14KB)

PROCEDURA ZGŁOSZENIA OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU DO PRZYMUSOWEGO LECZENIA ODWYKOWEGO

Data publikacji: 2021-07-23

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

W Polsce leczenie uzależnienia jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia.

Osoba, która podejrzewa u siebie uzależnienie od alkoholu może samodzielnie udać się do poradni leczenia uzależnień – wykaz placówek możesz znaleźć tutaj

http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-wielkopolskie

Przymus stosowany jest na etapie:

- doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego,
- na rozprawę w sądzie i
- do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy.

Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.

Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych.

Czytaj całość publikacji "PROCEDURA ZGŁOSZENIA OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU DO PRZYMUSOWEGO LECZENIA ODWYKOWEGO"