Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Zastępca inspektora ochrony danych

Data publikacji: 2021-10-13

Administrator danych tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pan Janusz Niezbrzycki.

Od 1 października 2021 r. do odwołania  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z zastępcą inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:

  • adres poczty elektronicznej: zastepcaiod@piaski-wlkp.pl
  • nr telefonu: 607 753 475
  • adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Szkolna 1

63-820 Piaski

Klauzula informacyjna dla pracowników/zleceniobiorców podmiotu podpisującego umowę (dalej: Wykonawca) z Administratorem danych

Data publikacji: 2021-03-09

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników/zleceniobiorców podmiotu podpisującego umowę (dalej: Wykonawca) z Administratorem danych (plik pdf 104KB)

Inspektor ochrony danych

Data publikacji: 2019-03-01

Administrator danych tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Karolina Kędzia.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
- adres poczty elektronicznej: iod@piaski-wlkp.pl
- nr telefonu: 65 529 54 45
- adres do korespondencji:
Gmina Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski

Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

Data publikacji: 2018-05-25

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach (plik pdf 45KB)