ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa”

2023-10-31
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w ww. programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Opieka wytchnieniowa jest realizowana w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Termin składania wniosków  - karty zgłoszeniowej wraz z ww. orzeczeniem wg załącznika do 13.11.2023  r. – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Szkolna 1.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach pod nr telefonu: 65 5739 008

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu - 2024 (plik pdf 193KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendium szkolne (socjalne)

2023-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Druki wniosków można pobierać od dnia 31.08.2023 r. w siedzibie GOPS w Piaskach ul. Szkolna 1 (tel. 0 65 573 90 08) oraz na stronie internetowej www.piaski.opsinfo.pl

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2023 r. Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 600,00 zł. netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2023 r. czyli m-c poprzedzający składanie wniosku.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
• zakup podręczników od lipca 2023r.,
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2023r. 

• abonament internetowy od września 2023r.
• bilety za dojazdy do szkoły od września 2023r. do czerwca 2024r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

2023-08-30
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Piaskach ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 38KB)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej (plik docx 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2023-08-09
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

 Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;

- które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Czytaj całość artykułu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

2023-08-09
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” -

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Czytaj całość artykułu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Plakat - Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Szkolna 1
63-820 Piaski
tel./fax (65)573-90-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO