ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-11-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w roku bieżącym pozyskał środki finansowe na realizację Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Programy są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W gminie Piaski program realizowany jest w formie : świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej całodobowej. Pomocą w tym zakresie zostało objętych 6 osób  ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługa ta w ramach pobytu dziennego jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.

Realizacja drugiego programu tj. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” również jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach, który zatrudnia niezbędnych specjalistów w tym zakresie. Usługi asystenta w szczególności polega na  pomocy asystenta wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce zakupach,  załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, wykonywaniu czynności dnia codziennego. Takim wsparciem została objęta 1 osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa”

2022-10-26

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w ww. programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Termin składania wniosków wg załącznika do 7.11.2022  r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach pod nr telefonu: 65 5739 008

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 (plik docx 39KB)
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny (plik docx 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

2022-10-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Piaskach ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu AOON (plik docx 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie składania wniosku o dodatek węglowy

2022-08-17

Od dnia 17.08.2022 r można składać wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski można składać drogą papierową (druki do pobrania w GOPS Piaski, ul .Szkolna 1, Urząd Gminy, ul. 6- Stycznia 1 oraz na stronie www.piaski.opsinfo.pl ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane zwykłą drogą e-mailową.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach, ul. Szkolna 1,
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 17.00, piątek od 8.00 – 15.00. Wydłużone godziny obowiązują od poniedziałku 22 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 326KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO w sprawie dodatku węglowego (plik pdf 193KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GOSTYŃSKIEGO

2021-12-07

Załączniki:

 1. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (plik pdf 405KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Szkolna 1
63-820 Piaski
tel./fax (65)573-90-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO