RODO


Inspektor ochrony danych

2019-03-01

Administrator danych tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Karolina Kędzia.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
• adres poczty elektronicznej: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
• nr telefonu: 65 529 54 45
• adres do korespondencji:
Gmina Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski


Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

2018-05-25

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach. ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski tel./fax (65) 573-90-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji